Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Meer informatie over ons cookiebeleid lees je in onze privacyverklaring.

akkoord

CO2 prestatieladder

Het CO2-verbruik reduceren binnen de gehele organisatie

Inzicht

De CO2-emissie (footprint) van J. van Etten Holding geeft de totale hoeveelheid CO2-productie die vrijkomt onder andere bij het verbruik van fossiele brandstoffen. Dit zijn onder andere het elektriciteitsverbruik, verbruik van brandstof door zwaar materieel en machines en de gereden kilometers met privé en zakenauto’s. Het is ons duidelijk dat binnen onze bedrijven de meeste CO2-uitstoot tot stand komt bij het verbranden van diesel. Wij zoeken de mogelijkheden om tot reductie te komen dan ook in terugdringen van deze vorm van verbruik. Het jaar 2013 wordt gezien als basisjaar. Jaarlijks wordt de uitstoot berekend en vergeleken met dit basisjaar.

Doelstelling CO2-reductie

Daarnaast is het interne kwaliteitssysteem inclusief CO2-prestaties geborgd in het KAM-beleid van Loonbedrijf J.van Etten en Grondbewerkingsbedrijf Blijdorp en extern via de website.

 • Loonbedrijf van Etten en Blijdorp willen het CO2-verbruik reduceren binnen de hele organisatie.
 • Interne rapportage met betrekking tot de voortgang van de doelstellingen.
 • Verbruik wordt met personeel individueel en als groep besproken.
 • Via onze website geïnteresseerden en belanghebbenden op de hoogte houden van onze ontwikkelingen op het gebied van CO2-reductie.
 • Blijvende aandacht voor de aanschaf en vervanging van energiezuinige voertuigen.
 • Blijvende aandacht voor de planning van voertuig bewegingen en het combineren van transport.
 • Nadere inventarisatie van de materialen en middelen om het brandstofverbruik te inventariseren.
 • Een koppeling te maken tussen de gerealiseerde omzet en het verminderen van het brandstofverbruik. Wanneer Loonbedrijf Van Etten en Grondbewerkingsbedrijf Blijdorp een omzetstijging hebben, is een doelstelling om het gebruik van brandstof minder te laten stijgen.
 • Inventariseren of naast 'het nieuwe rijden' voor chauffeurs ook het nieuwe 'draaien' voor kraanmachinisten, mogelijk is.
 • Investeren in energiezuiniger materieel.
Van Etten CO2 Prognose 2017-2020

Transparantie

Loonbedrijf Van Etten en Grondbewerkingsbedrijf Blijdorp onderzoekt, evalueert en presenteert de gegevens openbaar via rapportage en website.

Van Etten CO2-uitstoot januari-juni 2013-2018

Initiatieven

Voor de toekomst zullen Van Etten en Blijdorp uitgebreider analyseren wat de mogelijkheden zijn om preventief en bij projecten het CO2 verbruik in beeld te brengen. Op dit moment voeren Van Etten en Blijdorp een actief beleid om de CO2 te reduceren door al het groen wat vrijkomt bij werkzaamheden, te verzamelen en aan te bieden voor compostering en recycling. Binnen Cumela zijn we actief betrokken bij diverse overlegvormen met betrekking tot het terugdringen van CO2-uitstoot. Daarnaast zijn de beide bedrijven betrokken geweest bij de oprichting een branche breed overleg-initiatief met andere bedrijven, DuurzaamCollectief (zie www.duurzaamcollectief.nl). In dit collectief zullen ‘decisionmakers’ uit de verschillende bedrijven samen met professionals op het gebied van MVO en duurzaamheid tot gezamenlijke ideeën, plannen en uitvoering van arbo, milieu, toekomst, maatschappij en betrokkenheid komen. Dit collectief verdiept zich in het gebruik van waterstof, zonne- en windenergie als brandstof (op projectlocaties).

Reductie

Om te weten welke energiestromen er zijn binnen Van Etten zijn, is een inventarisatie uitgevoerd tijdens een administratieve handeling en rondgang over de locaties. De gegevens worden bijgehouden en binnen de directie besproken en bekend gemaakt bij de medewerkers. De administratieve handeling wordt maandelijks bijgewerkt.

Van Etten CO2 verdeling CO2-uitstoot
Van Etten CO2 Grafiek Totale CO2-uitstoot per jaar

Binnen Van Etten zijn de bronnen die CO2 uitstoot hebben onder andere:

 • Brandstof verbruik van de dienstauto’s;
  - Daar waar mogelijk wordt door Van Etten al gebruik gemaakt van een zo goed mogelijke energieklasse auto’s. De verwachting is dat er geen verbetering mogelijk is in het huidige beleid. Door de cursus ‘het nieuwe rijden’ die steeds meer medewerkers gevolgd hebben, kan er nog steeds een reductie van 0,5% worden bereikt. Dit geldt voor alle bestuurders.
  - De planning voor de uit te voeren werkzaamheden houdt rekening met de te rijden afstanden om onnodige brandstofverspilling en werktijd te voorkomen. De verwachting is dat er geen verbetering mogelijk is hoewel aandacht door de hele organisatie nodig blijft om het verslappen van de aandacht voor verspilling te voorkomen.
  - Het materieel is niet verder geïnventariseerd voor wat betreft het brandstofverbruik.
  In de komende jaren zal het verbruik per machine inzichtelijker worden gemaakt zodat er gericht per machine actie kan worden ondernomen om de uitstoot te verminderen, denk aan vervangen, maatregelen bij de bron.
  - Er zijn diverse nieuwe investeringen gedaan waarbij sterk vervuilende middelen zijn ingeruild voor schonere exemplaren. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de Kobelco rups graafmachine en een nieuwe Kubota graafmachine in plaats van twee oude (2003 en 2008) graafmachines. Voor 2018 staan er nog diverse ‘omruilacties’ gepland.
 • Verbruikte elektriciteit KWh
  - Kantoorpersoneel wordt gestimuleerd om niet onnodig de verlichting aan te hebben. Hoewel inmiddels in Bergschenhoek is overgestapt op volledige Nederlandse Groene Stroom is ingekocht, en in Vlaardingen in 2018 overgestapt zal worden, wordt er verwacht van de medewerkers dat ook deze schone energie niet verspild zal worden. Bovendien zal er voorbeeldgedrag mee getoond worden.
 • Verbruikt gas m3
  - Registratie vind plaats.

Om de CO2 uitstoot van deze bronnen te verminderen stelt Van Etten zich ten doel om jaarlijks een vermindering van de uitstoot te bewerkstelligen. Voor 2017 waren dit de volgende doelen:

 • Maximaal 193 gram CO2 per omgezette duizend euro uit te stoten; BEHAALD: 174 gr.
 • Maximaal 35 ton CO2 per FTE uit te stoten, NIET BEHAALD, te ambitieus gebleken.
 • Daar waar mogelijk alle voertuigen aanschaffen met een energielabel A en van te voren, het verbruik van grond(verzet)voertuigen mee te wegen in de aanschaf. Elektrische auto’s zijn niet in alle gevallen mogelijk vanwege de mindere trekkracht van elektrische auto’s. Door deze maatregelen denken wij een reductie van 1% te realiseren. NIET MEETBAAR
 • Bewustwording binnen de gehele organisatie om het brandstof verbruik met minimaal 1,0% te verminderen; NIET MEETBAAR
 • In 2018 Nederlandse “Groene” stroom betrekken op beide kantoren waardoor een reductie ontstaat van ca. 2%, dit is tot op heden nog niet gerealiseerd doordat er nog gezocht wordt naar het beste alternatief; NIET GEHEEL BEHAALD, vanaf juli 2017 wel in Bergschenhoek, Vlaardingen volgt in 2018.
 • Voor 2017 is het doel om de uitstoot met 2% te verminderen tot 3572 ton CO2 per jaar bij een gelijkblijvende omzet. BEHAALD: van 194 gram per omgezette euro naar 174 gram per omgezette euro.
 • Doel voor 2017 is het verminderen van de uitstoot met 4% t.o.v. 2013. LOOPT NOG

Mogelijkheden voor de toekomst (2018) zijn er nog om de CO2 uitstoot te reduceren. Van Etten wil niet direct alle mogelijkheden ten doel stellen maar de mogelijkheden voor het verminderen van de CO2 reductie zo praktisch mogelijk houden. Enkele voorbeelden die te ontwikkelen zijn:

 • Meer medewerkers de Cursus “nieuwe rijden” en “nieuwe draaien” laten volgen, geschatte besparing zal circa 0,5% zijn;
 • Aandacht voor bandenspanning, geschatte besparing zal circa 0,25% zijn;
 • Meer voertuigen aanschaffen met A-label, besparing is niet in te schatten, is namelijk afhankelijk van welk voertuig vervangen wordt;
 • Investeren in schonere motoren, besparing is niet in te schatten, is namelijk afhankelijk van welk middel vervangen wordt.

In ieder geval streeft Van Etten er naar om in 2018:

 • Maximaal 173 gram CO2 per omgezette duizend euro uit te stoten;
 • Maximaal 35 ton CO2 per FTE uit te stoten.

Dit zal met name in scope 1 moeten gebeuren, door het brandstofgebruik tbv personenvervoer en materieel te verlagen. Daarnaast kan er nog een kleine besparing van circa 57 ton CO2 tot stand komen door het gebruiken van Nederlandse Groene Stroom.

Van Etten en Blijdorp hanteerden een CO2-reductie doelstelling van 1,5% voor 2015 ten opzichte van 2014 en voor 2016 2% ten opzichte van 2015, bij een gelijkblijvende omzet, door het brandstofverbruik van auto's beter te kwantificeren naar materiaal en middelen. Bovendien zijn medewerkers meer en beter voorgelicht over CO2-reductie. 
In absolute getallen is er helaas geen reductie behaald. Als we dit echter aan onze economische groei koppelen, dan hebben we een mooie besparing weten te behalen!

De cijfers van 2017 zijn onlangs weer geanalyseerd, en hieraan zien we dat we nog steeds op dezelfde voet verder gaan: een licht daling in uitstoot in absolute getallen en gerelateerd aan onze economische groei! We zien dus dat onze maatregelen hun uitwerking beginnen te krijgen. En dat terwijl er nog voldoende plannen in werking zijn gezet om in de tweede helft van het jaar nog meer besparing te hebben.

Wij zullen tweemaal per jaar onze gegevens over de eerste (maart) en tweede (oktober) periode van het jaar publiceren.

Voor de tweede helft van dit jaar staat een verdere ‘vergroening’ van ons materiaal en materieel gepland en een verdere vergroening van de door ons gebruikte energiebronnen. Wij danken onze medewerkers voor hun ‘groenere’ gedrag en we zullen ons samen met hen sterk maken voor een verdere reducering van de CO2-uitstoot. We houden u op de hoogte!

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze CO2-prestaties in 2017, klik dan hier.

Wilt u meer weten over onze CO2-prestaties in 2016, klik dan hier.

Wilt u meer weten over DuurzaamCollectief, klik dan hier.

Loonbedrijf Van Etten B.V.
Postbus 235
2650 AE  Berkel en Rodenrijs

Bezoekadres:
Leeuwenhoekweg 66, Bergschenhoek

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag 06:00 - 18:00 uur
Zaterdag: 06:00 - 12.30 uur

Daarbuiten zijn wij ook telefonisch bereikbaar.